logo

یک اپ برای ساختن هر عادتی

 • اینجا قراره عادت هایی رو بسازی که نگرانی و اضطراب رو ازت دور می‌کنن.

 • اینجا قدم به قدم مسیر ساختن عادت های جدید رو کنارت هستیم.

 • عادت هایی که حس سرزنش رو با حس رضایت جایگزین می‌کنن.

 • نسخه مستقیم WebApp

 • img
 • دریافت برای Android

 • img
 • IOS دریافت برای

 • img
 • img
 • img
 • img
gif